Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Parlament Europejski: Debata poprzedzająca ostateczne głosowanie w sprawie ACTA

dodano 2012-07-04 12:21 w kategorii: Ludzie

W przeddzień ostatecznego głosowania Parlamentu Europejskiego nad umową handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) eurodeputowani mieli okazję przedstawić swe stanowiska w trakcie debaty plenarnej w Strasburgu. Zwolennicy porozumienia - głównie posłowie Europejskiej Partii Ludowej - wyrazili przekonanie, że umowy nie należy odrzucać przed wydaniem odpowiedniego orzeczenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Powoływali się również na korzystne skutki, które ich staniem niosłaby za sobą ACTA, takie jak ochrona miejsc pracy w Europie oraz bezpieczeństwo pacjentów. 

Głosy krytyki pochodziły głównie ze strony frakcji lewicowych - Socjalistów i Demokratów (S&D), Zielonych i GUE, a także liberałów (ALDE). Zdaniem sprawozdawcy ACTA Davida Martina (S&D) wątpliwości co do porozumienia można zawrzeć w trzech punktach: brak jasnej definicji skali handlowej, obawy dotyczące nadmiernych sankcji oraz rola dostawców usług internetowych, którzy po implementacji umowy mieliby pełnić funkcję "policji internetowej". Jak zauważył Martin, w tym konkretnym przypadku "diabeł tkwi w braku szczegółów".
 
Według Marka Siwca (SLD) losy ACTA to historia arogancji, tajnych negocjacji i lekceważenia zainteresowanych stron, następnie buntu obywateli, a wreszcie strachu przed ulicą i wycofywania się rządów ze swych stanowisk. Europoseł przestrzegł swoich kolegów przed kolejnymi próbami wprowadzania regulacji dotyczących internetu bocznymi drzwiami, bo "ACTA umrze jako sierota, ale problemy pozostaną". Z kolei Lidia Geringer de Oedenberg (SLD) zwróciła uwagę na mobilizację milionów obywateli i odpowiedzialność za ich prawa, która spoczywa na eurodeputowanych. 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.